Tempo 100 = Godkjenning av tilhenger/campingvogn for å kjøre i 100 km/t

Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som
godkjenner.


Fra mars 2022 er det tillatt å trekke enkelte tilhengere i opptil 100 kilometer i timen. Hvis du har en
tilhenger/campingvogn som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille
kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha
godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.
Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren.
Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er
innenfor kravene. Du kan altså ha en tilhenger som er en Tempo 100-henger som kan brukes på én bil og
ikke en annen.


Minimumskrav til hengeren:
Bremser og støtdempere. Dekk må være godkjent for 120km/t eller mer og være nyere enn 6 år.


Minimumskrav til bilen:
ABS-bremser og max totalvekt 3500 kg.


Bilens vekt har en avgjørende betydning og vil vises ved bruk av tilhengerkalkulator.
Ønsker du grundigere forklaring på hvordan vekt slår ut, kan dette leses på lovdata.


Henger.no lagerfører et stort utvalg av støtdempere til de fleste type hengere. Vi har også
slingringskoplinger som vil være nødvendig på en del hengere. Vi sender over hele Norge.

Informasjon pr 3.4.22