Denne personvernerklæringen informerer om hvordan HENGER.NO AS samler inn
og behandler personopplysninger.

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Henger.no AS og
alle våre nettsteder, domener, online annonser og innlegg i sosiale medier.
Personvernerklæringen gir informasjon om databehandling utført av Henger.no AS.
Den gir også informasjon om data som blir prosessert av Henger.no AS på vegne av
våre kunder. Personinformasjon er informasjon som kan identifisere deg som person,
for eksempel en e-postadresse, gateadresse eller telefonnummer. Behandling av
dine persondata er i noen tilfeller nødvendig for at vi skal kunne betjene våre kunder.

Hvilke persondata behandles hos oss?

Salgs- og serviceavdelingen i Henger.no AS behandler persondata i forbindelse med
kjøp i vår butikk og via våre nettsider/nettbutikk. Tilsvarende ved bestilling og
utførelse av servicetjenester og reparasjoner. Vi håndterer samtidig
personopplysninger på ulike måter eksempelvis ved registrering av tilhengere, ved
registrering av kunder i kundedatabase og sender nyhetsbrev og SMS.

Nettsider og sosiale medier:

Vi skreddersyr kommunikasjon ved å måle aktivitet på våre websider, tilsvarende i
sosiale medier og gjennom våre nyhetsbrev.

Nyhetsbrev:

Inneholder informasjon og tilbud vi mener er nyttig og interessant for våre kunder,
forutsatt at kunden har samtykket til å motta dette. I enkelte tilfeller sender vi også
kommersiell informasjon på SMS. Vi ønsker ikke å sende nyhetsbrev til kunder som
synes det er til sjenanse, og har tilrettelagt for effektiv avmelding av nyhetsbrev bare
ved noen få klikk. Følg prosedyre i nyhetsbrev for å se, endre eller oppdatere
informasjonen vi har lagret om deg i relasjon til nyhetsbrev.

Hvordan behandler vi persondata?

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på en interesseavveining. Det er
nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger for å kunne gi deg en best
mulig kundeopplevelse. Ditt telefonnummer og e-post kan benyttes i forbindelse med
oppfølging av henvendelse, handel eller service. Dersom du har samtykket kan vi
sende deg nyhetsbrev med tilpasset markedsføring.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Følgende informasjon legges inn om deg som bruker eller som kunde:

Firmanavn eller navn (og etternavn), adresse (normalt), telefon/mobil (normalt), E-
post (frivillig).

Ved registrering av tilhenger trenger vi også foretaksnummer / personnummer. Våre
systemer er også tilrettelagt for å vise ulike kontaktpersoner og roller i et firma.

Tilsvarende har vi systemer for å vise kredittdata på kunder. Vi lagrer ordre og
fakturahistorikk.

Lagring av opplysninger

Vi lagrer dine opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for. Oppbevaring av enkelte dokumenter og
transaksjoner lagres lenger som følge av våre forpliktelser underlagt norsk
regnskapslovgivning.

Overføring av personopplysninger til tredjepart:

Vi overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger
et lovlig grunnlag for slik utlevering. Vi bruker databehandlere til å behandle
personopplysninger på vegne av oss. Vi har inngått avtaler med disse, og de kan
ikke bruke dine personopplysninger for andre formål enn det som følger av avtalen.

Databehandlere:

Henger.no AS benytter følgende databehandlere:
Duell kassasystem fra Kasseservice AS. Dette er også vårt ordresystem og
fakturasystem. Autoreg /Statens Vegvesen – registrering av kjøretøy. Apriil AS –
utvikling og drift av nettside og nettbutikk. Transaksjonsinformasjon behandles av
Klarna.
Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS, Santander, DnB Finans og Nordea Finans –
partner på finansiering og leasing.

Dine rettigheter:

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting/anonymisering av
personopplysningene vi behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt.
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandling
og kreve rett til dataportabilitet dersom vilkårene for dette er oppfylt. Når
behandlingen er basert på ditt samtykke kan du på ethvert tidspunkt trekke dette
tilbake. Ta kontakt på post@henger.no om du ønsker informasjon om hvilke data vi
har lagret på deg eller har spørsmål om vår persondatabehandling.

Rett til å klage:

Du har rett til å klage til Datatilsynet om det viser seg at vi har lagret eller benyttet
informasjon i strid med gjeldende regelverk. Vi håper naturligvis å få beskjed før den
tid slik at vi kan rette eventuelle feil eller misforståelser. Kontaktinformasjon til
Datatilsynet finner du her: https://www.datatilsynet.no/